Msza z modlitwą o uzdrowienie. Kazanie o. Krzysztofa Ołdakowskiego SJ