• Event Time 18:00
  • Event Start Date 13 August 2021
  • Event Location SALE DOMU PARAFIALNEGO (PARTER)

POWRACAMY Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ
W LIPCU (13.08) OD GODZINY 18:00 W SALACH DOMU PARAFIALNEGO (PARTER)