Spotkanie modlitewne. Środa 29. marca 2017. Rozważanie do Słowa [Iz 49, 14-15]. O. Krzysztof Ołdakowski

Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił,
Pan o mnie zapomniał”.
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.