Spotkanie modlitewne. Środa 22 marca 2017. Rozważanie do Słowa [Mt 16, 24-25]. O. Krzysztof Ołdakowski

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.