Konferencja do słowa na rok 2021/2022 wygłoszona przez o. Grzegorza Lojtka SJ