Komentarz do Słowa rozeznanego na spotkanie modlitewne. O. Krzysztof Ołdakowski SJ

[2 Kor. 3, 18]

Godność apostolskiego powołania

My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.