Spotkanie modlitewne. Rozważanie Słowa. o. Krzysztofa Ołdakowski SJ.

[Psalm 105, 4-6]

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze,
szukajcie zawsze Jego oblicza!
Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał,
o Jego znakach i sądach ust Jego,
potomstwo Abrahama, Jego słudzy,
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.