• Event Time 18:00
  • Event Start Date 25 March 2022
  • Event Location SALE DOMU PARAFIALNEGO (PARTER)

POWRACAMY Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ
W MARCU (25.03) OD GODZINY 18:00 W SALACH DOMU PARAFIALNEGO (PARTER)