SPOTKANIA MODLITEWNE

Głównym celem spotkania modlitewnego jest uwielbienie Boga. Jest ono również przestrzenią ujawniania się charyzmatów i posługiwania nimi. Spotkanie jest też miejscem służby i dzielenia się świadectwem działania Boga w codziennym życiu. Spotkania w Grupie pomagają nam odnaleźć Chrystusa w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Harmonogram spotkań:

I środa m-ca │ godz. 19:00 │ Msza św. w Sanktuarium z modlitwą o uzdrowienie i Adoracją Najświętszego Sakramentu

II środa m-ca │ godz. 18:30 │ spotkanie modlitewne wraz z grupami dzielenia służącymi rozeznaniu Słowa Bożego, odczytanego także w kontekście naszej codzienności

III środa m-ca │ godz. 18:30 │ spotkanie modlitewne wraz z katechezą pogłębiającą tożsamość naszej drogi i wrażliwości w Kościele; katecheza głoszona przez kapłana - duszpasterza Grupy, lub przez osobę świecką, dotyka spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła

IV środa m-ca │ godz. 18:30 │ spotkanie modlitewne zakończone Agapą czyli braterskim spotkaniem przy kawie i herbacie - okazją do wspólnych rozmów i bliższego poznania się.

POLECAMY

CHARYZMAT GRUPY

Grupa Maria jest jak górskie źródło. Przychodzą do niego ludzie, żeby zaczerpnąć orzeźwiającej wody. Jedni napiją się i idą dalej, inni posiedzą dłuższą chwilę na brzegu nabierając sił i ciesząc się
urokiem miejsca, jeszcze inni zatrzymują się tu na wiele lat. Ważne jest, aby zaczerpniecie ze źródła dodawało sił i rozjaśniało horyzont życia. Pragniemy dzielić się doświadczeniem Miłości Boga oraz budzić nadzieję.

SŁOWO NA ROK 2023/23

"To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię.To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali."

J 15, 16-17