7 PAŹDZIERNIKA ROZPOCZYNAMY REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY, ZAPRASZAMY! SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WKRÓTCE.

SPOTKANIA GRUPY MARIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 18.00. MIEJSCE SPOTKAŃ DOLNY KOŚCIÓŁ. ZAPRASZAMY.

SPOTKANIA MODLITEWNE

Głównym celem spotkania modlitewnego jest uwielbienie Boga. Jest ono również przestrzenią ujawniania się charyzmatów i posługiwania nimi. Spotkanie jest też miejscem służby i dzielenia się świadectwem działania Boga w codziennym życiu. Spotkania w Grupie pomagają nam odnaleźć Chrystusa w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Harmonogram spotkań:

I środa m-ca │ godz. 19:00 │ Msza św. w Sanktuarium z modlitwą o uzdrowienie i Adoracją Najświętszego Sakramentu

II środa m-ca │ godz. 18:00 │ spotkanie modlitewne wraz z grupami dzielenia służącymi rozeznaniu Słowa Bożego, odczytanego także w kontekście naszej codzienności

III środa m-ca │ godz. 18:00 │ spotkanie modlitewne wraz z katechezą pogłębiającą tożsamość naszej drogi i wrażliwości w Kościele; katecheza głoszona przez kapłana - duszpasterza Grupy, lub przez osobę świecką, dotyka spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła

IV środa m-ca │ godz. 18:00 │ spotkanie modlitewne zakończone Agapą czyli braterskim spotkaniem przy kawie i herbacie - okazją do wspólnych rozmów i bliższego poznania się.

POLECAMY

CHARYZMAT GRUPY

Grupa Maria jest jak górskie źródło. Przychodzą do niego ludzie, żeby zaczerpnąć orzeźwiającej wody. Jedni napiją się i idą dalej, inni posiedzą dłuższą chwilę na brzegu nabierając sił i ciesząc się
urokiem miejsca, jeszcze inni zatrzymują się tu na wiele lat. Ważne jest, aby zaczerpniecie ze źródła dodawało sił i rozjaśniało horyzont życia. Pragniemy dzielić się doświadczeniem Miłości Boga oraz budzić nadzieję.

SŁOWO NA ROK 2020/21

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.”

J 15,4-5