GRUPA MARIA │wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli o. Jezuitów w Warszawie, ul. Rakowiecka 61


"Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego."

Słowo Rozeznania dla Grupy Maria, wrzesień 2019

Zapraszamy na spotkania modlitewne w każdą środę o godz. 18:30, w sali nr 27
z wyjątkiem I środy m-ca, kiedy uczestniczymy we Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 19:00.

SPOTKANIA MODLITEWNE

Głównym celem spotkania modlitewnego jest uwielbienie Boga. Jest ono również przestrzenią ujawniania się charyzmatów i posługiwania nimi. Spotkanie jest też miejscem służby i dzielenia się świadectwem działania Boga w codziennym życiu. Spotkania w Grupie pomagają nam odnaleźć Chrystusa w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Harmonogram spotkań:

I środa m-ca │ godz. 19:00 │ Msza św. w Sanktuarium z modlitwą o uzdrowienie i Adoracją Najświętszego Sakramentu

II środa m-ca │ godz. 18:30 │ spotkanie modlitewne wraz z grupami dzielenia służącymi rozeznaniu Słowa Bożego, odczytanego także w kontekście naszej codzienności

III środa m-ca │ godz. 18:30 │ spotkanie modlitewne wraz z katechezą pogłębiającą tożsamość naszej drogi i wrażliwości w Kościele; katecheza głoszona przez kapłana - duszpasterza Grupy, lub przez osobę świecką, dotyka spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła

IV środa m-ca │ godz. 18:30 │ spotkanie modlitewne zakończone Agapą czyli braterskim spotkaniem przy kawie i herbacie - okazją do wspólnych rozmów i bliższego poznania się; również tego dnia o godz. 17:30 mają miejsce spotkania Diakonii Męskiej

POLECAMY